سرویس آشپزخانه 10 تکه کاوالی هوم شامل  سه عدد دم کنی، دو عدد محافظ دستگیره یخچال، دو عدد دستکش فر، یک عدد پیش بند، دو عدد دستگیره تاوه، دو عدد دستگیره قابلمه می باشد