سرویس آشپزخانه 10 تکه کاوالی هوم شامل  سه عدد دم کنی، دو عدد دستکش فر، یک عدد پیش بند، دو عدد دستگیره تاوه، دو عدد دستگیره قابلمه می باشد